வீடு > செய்தி > நிறுவனத்தின் செய்திகள்

123வது சீன இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கண்காட்சி

2022-03-01

2018 இல் 123வது சீன இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கண்காட்சி (Canton Fair) குவாங்சோவில் இம்மாதம் 15ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது. அறிக்கைகளின்படி, இந்த கேன்டன் கண்காட்சி கிட்டத்தட்ட 40 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் இருந்து 600 க்கும் மேற்பட்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை ஈர்த்துள்ளது.


ஷாங்காய் யியிங் லிஃப்டிங் கண்காட்சியாளர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். இது ஏப்ரல் 15 முதல் 19 வரை குவாங்சோ பிசோ மையத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும். வந்து தரிசிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.


இந்த ஆண்டு கண்காட்சியின் மொத்த பரப்பளவு 1.185 மில்லியன் சதுர மீட்டர், மொத்தம் 60,475 சாவடிகள் மற்றும் 25,171 உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு கண்காட்சியாளர்கள். ஷாங்காய் யியிங் முக்கியமாக "ஹ்யூகோ (HUGO) பிராண்ட்" லிஃப்டிங் ஹோஸ்ட் மற்றும் பிற தூக்கும் உபகரணங்களை கான்டன் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தினார். உலகளாவிய வர்த்தக ஒத்துழைப்பின் சுற்றுச்சூழல் வட்டம்.